Ta strona używa plików cookie!
close

Notatka ze zdarzenia drogowego

Data dodania: 27 listopada 2015 r.

Policjanci w przypadku, gdy zostaną wezwani do wypadku drogowego (także kolizji), sporządzają dokument opisujący dokonane przez nich ustalenia dotyczące tego zdarzenia. Notatka, podobnie jak pozostałe materiały dotyczące wypadku są udostępniane zakładom ubezpieczeń w celu ustalenia podstaw odpowiedzialności cywilnoprawnej i likwidacji powstałych szkód, na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, ze. zm.).

Należy jednak pamiętać, że prawo do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi wypadku mają także jego uczestnicy, jak również właściciele pojazdów biorących udział w zdarzeniu. Informacji w tym zakresie udzielają jednostki Policji woj. dolnośląskiego. Ich udostępnienie następuje w formie zaświadczenia, które podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Zwracając się o wydanie zaświadczenia pamiętajmy, aby odpowiednio uzasadnić swój wniosek, poprzez wskazanie konkretnej przyczyny dla której potrzebne są nam informacje dotyczące wypadku. Natomiast dołączenie do wniosku dowodu uiszczenia opłaty skarbowej we właściwym miejscowo urzędzie gminy, ze wskazaniem w tytule przelewu, iż wpłata dotyczy zaświadczenia na temat zdarzenia drogowego nr sprawy KW/ID/l.dz./itp., znacząco skróci czas oczekiwania na wydanie zaświadczenie.

Do wydawania zaświadczeń stosuje się przepisy działu VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, ze zm.).

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym można pobrać ze strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Oławie, z zakładki „notatka ze zdarzenia drogowego”.

Osoba poszkodowana w wyniku zdarzenia drogowego  może zgłosić tzw. szkodę odpowiedniemu ubezpieczycielowi, który zwraca się do Policji o dodatkowe informacje na temat zdarzenia.

W praktyce często występują sytuacje gdy  sami uczestnicy zdarzenia, właściciele pojazdów zwracają się do Policji o podanie danych na temat wypadku/kolizji i jego uczestników. Policja udostępnia te dane w formie zaświadczenia.

Istnieją dwie możliwości składania wniosków o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym

1.Przez Internet

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym, można pobrać elektronicznie z zakładki pn. „notatka ze zdarzenia drogowego” umieszczonej na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Oławie.

Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 złotych, należy ją uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Oławie, pl. Zamkowy 15, nr rachunku 499585 0007 0010 0016 7716 0028).

Zaświadczenie odbieramy osobiście, po okazaniu dowodu tożsamości i pokwitowania wpłaty.

2. Osobiste stawiennictwo w jednostce Policji z dowodem tożsamości

a) opłatę za wniosek złożony w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie,  należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Oławie (numer rachunku  499585 0007 0010 0016 7716 0028).     

b) opłatę za wniosek złożony w Komisariacie Policji w Jelczu-Laskowicach, należy wpłacić  na konto Urzędu Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach ( nr konta  66 95850007 0020 0209 7563 0001 )

Zaświadczenie zostanie wysłane na wskazany we wniosku adres e-mail.

Przypominamy,dowód tożsamości jest niezbędny do zweryfikowania danych wnioskodawcy

 

WNIOSEK O WYDANIE NOTATKI / ZAŚWIADCZENIA ZE ZDARZENIA DROGOWEGO