Ta strona używa plików cookie!
close

Struktura organizacyjna

Data dodania: 25 listopada 2015 r.

STRUKTURA KADROWA

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OŁAWIE

 

I. KIEROWNICTWO

 

1. Komendant Powiatowy Policji

 

2. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

 

II. WYDZIAŁ KRYMINALNY

 

1. Naczelnik Wydziału

 

2. Jednoosobowe Stanowisko ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób

 

3. Zespół dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu

 

4. Zespół dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

 

5. Jednoosobowe Stanowisko dw. Z Przestępczością Narkotykową

 

6. Zespół dw. z Przestępczością Gospodarczą

 

III. WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO – ŚLEDCZY

 

1. Naczelnik Wydziału

 

2. Zastępca Naczelnika Wydziału

 

3. Zespół Techniki Kryminalistycznej

 

4. Zespół dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu

 

5. Zespół dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

 

6. Zespół dw. z Przestępczością Gospodarczą

 

IV WYDZIAŁ PREWENCJI

 

1. Naczelnik Wydziału

 

2. Zastępca Naczelnika Wydziału

 

3. Zespół ds. Wykroczeń

 

4. Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne

 

5. Zespół Dyżurnych

 

6. Zespół Organizacji Służby

 

7. Rewir Dzielnicowych

 

V. JEDNO OSOBOWE STANOWISKO DS. PRASOWO-INFORMACYJNYCH

 

VI. OGNIWO RUCHU DROGOWEGO

 

VII. JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. KADR I SZKOLENIA

 

VIII. ZESPÓŁ INFORMATYKI

 

IX. ZESPÓŁ WSPOMAGAJĄCY

 

X. ZESPÓŁ DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

1. Kancelaria Tajna

 

 

XI. JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. BHP

 

 

XII. KOMISARIAT POLICJI W JELCZU – LASKOWICACH.