Ta strona używa plików cookie!
close

Skrzynka podawcza

Data dodania: 23 listopada 2015 r.

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych
do Komendy Powiatowej Policji w Oławie
za pomocą platformy e-PUAP.

 

Wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Komendy Powiatowej Policji w Oławie oraz otrzymania przez nadawcę poświadczenia odbioru.


  • Dokumenty elektroniczne doręczane do Komendy Powiatowej Policji w Oławie muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
  • Dokumenty elektroniczne doręczane do Komendy Powiatowej Policji w Oławie muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /kppolawa/skrytka

 

Dokumenty elektroniczne mogą być doręczane do Komendy Powiatowej Policji w Oławie również na informatycznych nośnikach danych. Informujemy więc, że Komenda będzie akceptowała dokumenty elektroniczne zapisane na:

  • dyskietce magnetycznej 3,5" w formacie MS DOS,
  • dysku CD-RW,
  • urządzeniu typu Pen Drive.

 

Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych może odbywać się w dni robocze w godz. 8:00-15:00,w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Oławie przy ul. Mikołaja Kopernika 1,

 

Akceptowane struktury fizyczne i zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych doręczanych do Komendy Powiatowej Policji w Oławie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej i na informatycznych nośnikach danych.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) Komenda Powiatowa Policji w Oławie akceptuje formaty poczty elektronicznej wraz z załącznikami w formatach wymienionych w ww. Rozporządzeniu.

W szczególności:

  • do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .txt, .doc, .pdf, .rtf oraz Open Document wersja 1.0,
  • do danych zawierających informację graficzną akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .jpg (.jpeg), .gif,
  • do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .zip oraz .rar.

Urzędowe poświadczenie odbioru:

Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony do Komendy Powiatowej Policji w Oławie zostanie poświadczony podpisem cyfrowym drogą elektroniczną na adres nadawcy. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Komendy, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.
Urzędowe poświadczenie odbioru - na żądanie interesanta - może zostać także zapisane na dyskietce magnetycznej 3,5" w formacie MS DOS, dysku CD-RW lub urządzeniu typu Pen Drive.

Poświadczenie to można uzyskać w dni robocze w godz. 08.00-15:00,w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Oławie przy ul. Mikołaja Kopernika 1,