Ta strona używa plików cookie!
close

Plan priorytetowy Dzielnicowego - st. asp. Mariusza Obręckiego

Data dodania: 16 kwietnia 2018 r.
Miejsce zdarzenia: Oława

Zakładanym celem do osiągnięcia w rejonie służbowym dzielnicowego jest zapewnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności lokalnej rejonu służbowego podległego dzielnicowemu, w szczególności wyeliminowanie zachowań społecznie niepożądanych, takich jak posiadanie i zażywanie środków odurzających. W rejonie dzielnicowego zjawisko to jest szczególnie uciążliwe w Marszowicach , na drodze polnej w okolicach cmentarza.

Posiadanie środków odurzających jest przestępstwem, a ich zażywanie wpływa negatywnie na zdrowie i zachowanie człowieka. Osoby uzależnione od narkotyków w większości przypadków są sprawcami innych przestępstw i wykroczeń (np. kradzieże, rozboje, niszczenie mienia, zakłócanie ciszy nocnej). W celu wyeliminowania tych zjawisk, st. asp. Mariusz Obręcki, w okresie od 1kwietnia do 30 września będzie prowadził  działania mające na celu skupiające się na: 

  • angażowaniu do współpracy  ośrodków pomocy społecznej i komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych celem pomocy osobom uzależnionym
  • represjonowaniu osób nagminnie  spożywających alkohol i posiadających narkotyki, we współpracy z policjantami pionu kryminalnego ogniwa ruchu drogowego

st. asp. Mariusz Obręcki

e-mail: dzielnicowy.6@olawa.wr.policja.gov.pl

tel: 797 306 448

Jednostka: KPP Oława - GMINA OŁAWA

Rejon patrolowy dzielnicowego:

Bystrzyca, Gaj Oławski, Jaczkowice, Janików, 

Marszowice, Miłonów, Stary Górnik, Stary Otok, 

Ścinawa, Ścinawa Polska

Placówki dzielnicowego:

Bystrzyca - świetlica (czwartek godz.: 16:00 - 17:00)

 

 

Oficer Prasowy KPP w Oławie

podinsp. Alicja Jędo

 

 

Powiązane wiadomości